CERTIFICERING

De hieronder genoemde certificaten zijn verworven door onze partners: RL Glas- en gevelonderhoud (OSB), Montagebedrijf Verschuren en CoBeki.

SBIB

SBIB staat voor Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid. SBIB registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB model. De SBIB code heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen. SBIB staat open voor bedrijven in de bouwnijverheid.

VCA

VCA staat voor veiligheid, gezondheid en milieuchecklist aannemers, VCA is de basis voor een veilige en gezonde uitvoering van werkzaamheden

OSB

Glazenwassers- en/of gevelbehandelingsbedrijven die in het bezit zijn van het Keurmerk Glas en Gevel (G&G) zijn betrouwbaar. Deze bedrijven zijn in het bezit van het OSB-Keurmerk en voldoen daarbovenop ook nog eens aan alle gestelde eisen met betrekking tot het veilig werken op hoogte.U neemt een bedrijf in de arm dat zich houdt aan de veiligheidseisen die door de branche worden gehanteerd en die zijn vastgelegd in de branche Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Een bedrijf dat met u meedenkt en u waarschuwt voor bepaalde risico’s op het gebied van veiligheid. Dat is een veilig idee! De gecertificeerde bedrijven worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke certificerende instelling door middel van audits op kantoor én op de werklocatie.

NEN

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

KIWA VGM CHECKLIST AANNEMERS

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Kiwa is de certificerende organisatie

KIWA ISO 9001

KIWA/ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het systeem kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

TELEFOONNUMMERS

 

T : +31 (0)73 822 71 03

M : +31 (0)6 82 40 28 96

ADRES

 

Handelsstraat 2

5391 LP  Nuland

In het kort

Onze diensten

Façade Care B.V. voorziet middels een joint venture van een aantal gespecialiseerde partijen in esthetisch gevelonderhoud, technisch gevelonderhoud aan metalen en kunststof gevels, kit en vloercoating werkzaamheden en betonreparatie.

Geveltechniek

Gevelmanagement

Folie-applicatie

Gevelmanagement

Logistiek

© 2019 Façade Care - Webdesign: Clic Visuals Reclame